กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565

|

วันนี้ (18 ม.ค. 65) เวลา. 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด นำโดย ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลสามร้อยยอด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2565 “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณธนาคารปูบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์