กิจกรรมพ่นหมอกควัน ฆ่าแมลงดูดเลือด โรคลัมปีสกินของตำบลสามร้อยยอด

|