กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

|

อำเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา. ๐๘.๐๐ น. และมีพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เวลา. ๐๙.๐๐ น. ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด นำโดยดร.ดำหริ กำปั่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด, ข้าราชการ และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอำเภอสามร้อยยอด