ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

|