งานจัดเก็บรายได้ลงพื้นสำรวจ ภ.ด.ส.3

|

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.งานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ลงพื้นสำรวจ ภ.ด.ส.3 หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์