งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

|

วันเสาร์ที่31ตุลาคม2563 นายประเสริฐ เมืองจันทบุรี นายกอบต.เป็นผู้กล่าวเปิดงานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563พร้อมด้วยสมาชิก อบต, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ.เวทีชั่วคราว หนองสองห้อง ม.5 บ้านหัวตาลแถว มีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ,ประกวดกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป