ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

|

วันนี้ (25 ก.พ. 65) ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง