ประกาศการใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|