ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

|