ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด📣

จัดเก็บรายได้ กองคลัง….📖

ประกาศบัญชีรายชื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565

โครงการออกสำรวจภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565

กฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายประจำปี2565

…..เดือนธันวาคม2564 เป็นต้นไป เป็นเดือนแห่งสำรวจภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประจำปีงบประมาณ2565จะออกสำรวจตามแผนโครงการที่ได้กล่าวมา…ขอแจ้งชาวตำบลสามร้อยยอดที่ประกอบกิจการทุกร้านมายื่นแบบภาษีป้ายได้ที่อบต.สามร้อยยอดและท่านใดเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้ายและที่ดินมาแจ้งกับพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.สามร้อยยอดและขอความร่วมมือทุกท่านในการให้ข้อมูลและสำรวจในครั้งนี้…ขอบคุณคะ🙏🏻
☎️หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 032-906-165
กองคลัง อบต.สามร้อยยอด🙏🏻📖