ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

|