ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงวาด (ช่วงที่ 3) บ้านใหม่ หมู่ที่ 1

|