ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ( ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑ )

|