ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2565

|

วันนี้ (29 เม.ย. 65) เวลา. 15.00 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด ดำเนินการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565