ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

|

อบต.สามร้อยยอด ร่วมกับ อำเภอสามร้อยยอด,ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด และประมงอำเภอสามร้อยยอด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอบต.สามร้อยยอด เพื่อปรึกษาหารือและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย