ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.สามร้อยยอด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

|

วันนี้ (9 ก.พ. 65) เวลา. 13.30 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด พร้อมนายณรงค์ ยอดแก้ว รองนายกอบต.สามร้อยยอด, นายประสาร ยอดยิ่ง รองนายกอบต.สามร้อยยอด, นายจักรภพ แนบนุช เลขานุการนายกอบต.สามร้อยยอด, นายวิชัย พวงสุวรรณ รองปลัดอบต.สามร้อยยอด และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.สามร้อยยอด ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5