ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

|

วันนี้ (17 ก.พ. 65) เวลา. 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด จัดการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยมีท่าน ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ดำหริ กำปั่นวงษ์ ประธานที่ปรึกษานายกอบต.สามร้อยยอด, นายจักรภพ แนบนุช เลขานุการนายกอบต.สามร้อยยอด, นายวิชัย พวงสุวรรณ รองปลัดอบต.สามร้อยยอด และอปพร.ตำบลสามร้อยยอด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกประธาน อปพร., รองประธาน อปพร. และเลขา อปพร.