ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด

|

วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา. 14.00 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด