ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1/2565

|

วันนี้ (4 ม.ค. 65) เวลา. 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมทั้ง ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด แถลงนโยบายในการเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด