ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการหมึกกินขวด

|

วันนี้เวลา. 11.00 น. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการหมึกกินขวด ซึ่งชมรม CSR ร่วมกับ อบต.สามร้อยยอด จัดทำขึ้นเพื่อคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ณ ชายหาดสามร้อยยอด