พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับอบต.สามร้อยยอด

|

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 พลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับอบต.สามร้อยยอด เพื่อมอบกับชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย – เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 8 ใบ – เตาซุปเปอร์อั้งโล่ 34 ใบ- เตาเศรษฐกิจ ใหญ่ 1 ใบ- หลอดไฟ 315 หลอด