พิธีอุปสมบทนาคหมู่ (ประจำปี 2564) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 5ธันวา วันพ่อแห่งชาติ

|