พ่นฆ่าเชื้อโควิดในโรงเรียนต.สามร้อยยอด 6 โรงเรียน

|