รับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต. ประจำตำบลสามร้อยยอด

|

วันนี้ (11 ต.ค. 2564) วันรับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกอบต. ประจำตำบลสามร้อยยอด เป็นวันแรก มีผู้สมัครจำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมงานรักบ้านเกิด, ทีมที่ 2 ทีมงานสามร้อยยอดพลังใหม่, ทีมที่ 3 ทีมงานพัฒนาถิ่นเกิด และทีมที่ 4 ทีมงานสามร้อยยอดสร้างสรรค์ (อ้างอิงลำดับจากใบสมัครของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น) โดยมีผู้สนับสนุนและผู้ให้กำลังใจติดตามมานั่งให้กำลังใจผู้สมัครทุกคนกันอย่างครึกครี้น