รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน

|