ร่วมกันจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดสามร้อยยอด ตั้งแต่ชายหาดหน้าบ้านหนองข้าวเหนียว ถึงชายหาดหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4

|

วันนี้ (28 ม.ค. 65) เวลา. 13.00 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายก อบต.สามร้อยยอด นำทีมรองนายก อบต.สามร้อยยอด, เลขานายก อบต.สามร้อยยอด, ประธานสภา อบต.สามร้อยยอด, สมาชิกสภา อบต.สามร้อยยอด, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้อย, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัสตาลแถว, ผู้อำนวยการ รพ.สต.สามร้อยยอด, ชมรม CSR เพื่อการท่องเที่ยวตำบลสามร้อยยอด, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานอบต.สามร้อยยอด ร่วมกันจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดสามร้อยยอด ตั้งแต่ชายหาดหน้าบ้านหนองข้าวเหนียว ถึงชายหาดหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดให้น่าดู น่ามอง และน่าเที่ยว