(ร่างประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงวาด (ช่วงที่ 3)

|