ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

|

นายกประเสริฐ เมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ตรวจสอบเป็นบ้านของนายสุรพล เทียมเทศ บ้านพุใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์