เชิญชวนเสนอราคางานซ่อมแซมถนนลูกรังซอยป่ายาง (วิธีเฉพาะเจาะจง)

|