เปิดเผยราคากลางถนนลูกรังสายสามร้อยยอด 15- สามร้อยยอด 17 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 (200,000.-บาท)

|