เปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย

|