เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างอู่กอล์ฟ หมู่ที่ 3 (504,000.-บาท)

|