เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซุกนุ่น ม.2 (604,000.-บาท)

|