เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในตำบลสามร้อยยอด

|