โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน

|

วันนี้ (25 เม.ย. 65) เวลา. 08.30 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด พร้อมนายณรงค์ ยอดแก้ว รองนายกอบต.สามร้อยยอด, นายประสาร ยอดยิ่ง รองนายกอบต.สามร้อยยอด, นายจักรภพ แนบนุช เลขานุการนายกอบต.สามร้อยยอด, ดร.ดำหริ กำปั่นวงษ์ ประธานที่ปรึกษานายกอบต.สามร้อยยอด, นายดิเรก เสือเหลือง ประธานสภาอบต.สามร้อยยอด, นายเริงศักดิ์ รูปท้วม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3, นายโกศล แสงขาว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8, นายวิชัย พวงสุวรรณ รองปลัดอบต.สามร้อยยอด, ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลสามร้อยยอด ร่วมกับอำเภอสามร้อยยอด โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน ณ วัดบางปู หมู่ที่ 8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะและตัดหญ้า