โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2564

|

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ร่วมกับอำเภอสามร้อยยอด และวัฒนธรรมอำเภอสามร้อยยอด จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดหุบตาโคตร หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์