โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

|

วันนี้(29 ธ.ค. 64) เวลา. 10.30 น. ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลสามร้อยยอด ร่วมกับ อำเภอสามร้อยยอด, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด, สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน เปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ณ ที่พักสายตรวจตำบลสามร้อยยอด หมู่ที่ 3 บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”