โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส

|

วันนี้เวลา. 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานปลัด อบต.สามร้อยยอด จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลสามร้อยยอด กิจกรรมการทำสายคล้องแมส ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์