โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่มและสบู่สมุนไพร

|

วันนี้เวลา. 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่มและสบู่สมุนไพร ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนเหล้า หมู่ที่ 6 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์