โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

|

วันนี้สำนักปลัด สังกัด อบต.สามร้อยยอด จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยร่วมกันเก็บขยะและปลูกต้นไม้ บริเวณชายหาดสามร้อยยอด