โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2564

|

วันนี้เวลา. 12.30 น. อบต.สามร้อยยอด จัดโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด