โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

|

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา. 17.00 น.ร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.สามร้อยยอด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในอบต.สามร้อยยอด เยาวชน ประชาชนตำบลสามร้อยยอด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งร.ต.ต.ธิติ เนตรสว่าง นายกอบต.สามร้อยยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครานี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลสามร้อยยอด และหน่วยงานใกล้เคียง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระราชินี ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด