โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020

|

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงจัด “โครงการเตรียมการต้อนรับทีมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นี้ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนตำบลสามร้อยยอด ซึ่งทีมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ มาถึงเขตตำบลสามร้อยยอด ในวันนี้ ( 7 ต.ค. 2563) เวลา. 09.30 น.