โครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ระบบ AEC

|

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจตรี ธิติ เนตรสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูสอนภาษาอังกฤษจิตอาสา กองการศึกษาฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทนทั้ง 6 โรงเรียนในตำบล เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด และการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ระบบ AEC ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565