โครงการ การให้ความรู้แหล่งสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลสามร้อยยอด ปี 2564

|

กองการศึกษาฯ จัดทำโครงการ การให้ความรู้แหล่งสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลสามร้อยยอด ปี 2564 ตั้งแต่เวลา. 09.00 น. – 16.00 น. ณ กศน.บ้านหัวตาลแถว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์