วิยดา ร่ายเรือง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Read More »