ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่มและสบู่สมุนไพร

วันนี้เวลา. 09.00 น. งานพ

Read More »

โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหาร สมาชิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ประจำปี 2564

วันนี้เวลา. 12.30 น. อบต.

Read More »