งานเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Read More »

ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

Read More »