ประกาศ สอบราคา / จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีพุทธ สายหลังโรงเรียนบ้านใหม่-หนองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

Read More »